Nawigacja

Ostatnie artykuły

Najczęściej oglądane fotki

Nowe komentarze

Newsy
od: Eyeelure
dnia 08.08.2019
[url=https://cafergo...

Newsy
od: Eyeelure
dnia 07.08.2019
[url=https://cafergo...

Newsy
od: Eyeelure
dnia 02.08.2019
[url=https://cafergo...

Newsy
od: Eyeelure
dnia 01.08.2019
[url=https://cafergo...

Newsy
od: Eyeelure
dnia 30.07.2019
[url=https://cafergo...

Artyuły
od: Ellenhact
dnia 27.08.2019
Lioresal Sans Ordonn...

Artyuły
od: MatSymn
dnia 28.07.2019
Progesterone Online ...

Artyuły
od: MatSymn
dnia 20.07.2019
buy accutane online ...

Artyuły
od: miedniczek
dnia 16.07.2019
co na depresje bez r...

Artyuły
od: miedniczek
dnia 16.07.2019
co wspomaga pamiec [...

Strona
od: StevAmulky
dnia 17.09.2019
Lasix Online Uk [ur...

Strona
od: LesSpible
dnia 19.07.2019
Viagra Per Impotenza...

Strona
od: miedniczek
dnia 16.07.2019
haluksy jak leczyc d...

Strona
od: miedniczek
dnia 16.07.2019
jak pozbyc sie cellu...

Strona
od: miedniczek
dnia 15.07.2019
jakie paski wybielaj...

Galerie
od: 0987
dnia 08.01.2016
W górnym rzędzie pie...

Galerie
od: 0987
dnia 08.01.2016
Poznajemy młodzienie...

Galerie
od: 0987
dnia 08.01.2016
Poznaję, nasz tato t...

Galerie
od: 0987
dnia 07.01.2016
Józef Jager poznaję...

Galerie
od: 0987
dnia 07.01.2016
Piękna fotka naszego...

Leśnicy krainy podbuskiej


Poniżej zamieszczam zestawienie leśników pracujących dawniej w lasach krainy podbuskiej i okolicy. Listę sporządził Pan Edward Orłowski z Nadleśnictwa Komańcza, opierając się na informacjach zdobytych w okresie poszukiwań dotyczących losów leśników na Kresach. Może ktoś z internautów zna i będzie mógł dopisać więcej informacji na temat tych leśników. Byłoby to z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych Kresami. W wykazie mogą być błędnie zapisane nazwy czy nazwiska.

Biłas Paweł - ur. 1906 r., leśniczy w lasach okolicy Stebnik, pow. Drohobycz. Wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR w 1940 r. i ślad po nim zaginął.

Boroński - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na Sybir z żoną i 3 dzieci. Do kraju wrócił w 1946 r.

Brudny - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na Sybir wraz z żoną i dziećmi, wstąpił do i Dyw. LWP.

Dudka Leon - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony z całą rodziną w 1940 r. na Sybir. Wstąpił do I Dyw. Piechoty LWP. Rodzina wróciła do kraju w 1946 r.

Durnota Wasyl - gajowy w Leśnictwie Opaka, Nadleśnictwo Podbuż, w lasach należących do spółki "Godulla S.A." Z pochodzenia Rusin. Na przełomie 1943/1944 roku, po obławie na jego dom i próbie ucieczki z jego strony, wyprowadzony został do lasu i zabity przez banderowców. Pomagał polskim żołnierzom przedostać się na Węgry do PSZ na Zachodzie.

Dudziak Wawrzyniec - ur. 1894 r., zamieszkały w przysiółku Chatki Lasowe k/Rychcic. Leśniczy hr. Juliusza Roberta Bielskiego h. Jelita. Wywieziony 10.02.1940 r. do ZSRR z żoną Teodorą i dziećmi: Julą, Anielą, Janiną i Janem. Po powrocie zamieszkał we wsi Nowiny Wielkie k. Witnicy na Ziemi Lubuskiej. Córka Jana Dudziak wyszła za mąż za Bronisława Mycan i mieszkają we wsi Drzonów pow. Zielona Góra.

Flak Dymitr - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. wraz z rodziną na Sybir. Do kraju wrócili 1946 r.

Frankiewicz Józef – gajowy w lasach Karpat wschodnich (pow. Drohobycz). W 1939 r. poprzez Węgry dostał się do Anglii i tam w szeregach Wojska Polskiego walczył na frontach zachodnich. Po wojnie pozostał na Zachodzie.

Frankiewicz Władysław – gajowy w lasach Karpat Wschodnich (pow. Drohobycz). W 1939 r. poprzez Węgry dostał się do Anglii i tam w szeregach Wojska Polskiego walczył na frontach zachodnich. Po wojnie wrócił do kraju.

Glajcher - leśniczy na Kresach Wschodnich w okolicy Turki. W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Syberię.

Herowicz - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Sybir z żoną i dziećmi. Do kraju wrócił w 1946 r.

Kamiński Teodor - ur. 1887 r. leśnik w Majdanie k/Drohobycza. Uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 r. Aresztowany przez Sowietów i wywieziony w 1939 r. w głąb ZSRR. Sądzony za przeprowadzanie Polaków i ułatwianie przerzutów przez granicę węgierską. Żołnierz II Korpusu gen. Andersa.

Kornaga Tomasz - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. wraz z żoną i 4 dziećmi na Syberię. Jeden syn zmarł tam z głodu i wycieńczenia. Wstąpił wraz z drugim synem di I DP LWP. Dalszych informacji brak.

Kozioł Bronisław - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na Sybir wraz z żoną i 2 dzieci. Wstąpił do I DP LWP. Dalszych informacji brak.

Kozioł Julian - leśniczy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony 10 II 1940 r. przez Sowietów wraz z żoną i 3 dziećmi na Sybir. Wstąpił wraz z synem do I Dyw. LWP. Poległ w 1944 r.

Kozioł Czesław - praktykant leśny w Leśnictwie Opaka, Nadleśnictwo Podbuż, woj. Lwowskie. Syn leśniczego wywiezionego w 1940 r. przez Sowietów na Syberię. Żołnierz AK.

Kozioł Zbigniew - praktykant leśny w Leśnictwie Opaka, Nadleśnictwo Podbuż, woj. Lwowskie. Syn leśniczego wywiezionego w 1940 r. przez Sowietów na Syberię. Żołnierz AK.

Kozioł Teofil - leśniczy na Kresach Wschodnich w okolicy Solec. Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. w głąb ZSRR. Dalszych wiadomości o nim brak.

Lechki Ignacy - gajowy w Załokciu, Nadleśnictwie Podbuż należącym do spółki "Godulla". Ukrywał w podległym mu lesie kilka rodzin Żydowskich, za co jego żona Anna Lechka (z d. Turek) została rozstrzelana przez Niemców w Drohobyczu. Był również zarządcą schroniska turystycznego w Załokciu. Po II wojnie światowej trafił na Dolny Śląsk, a następnie do Sanoka.

Lechki Szczepan - gajowy w Nadleśnictwie Podbuż w Karpatach Wschodnich. Przewodnik wielu uciekinierów na Węgry do PSZ na Zachodzie. Po wojnie leśnik w województwie wrocławskim.

Otocki - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na Syberię, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia w 1942 r.

Prochownik Stanisław - inż. leśnik, pochodził z Posady Sanockiej (dziś dzielnica Sanoka). Po ukończeniu studiów leśnych na Wydz. Rolno-Lasowym Politechniki Lwowskiej złożył w 1933 r. egzamin dyplomowy uzyskując tytuł inżyniera leśnika. Od 1938 r. do wybuchu wojny administrował lasami w Majdanie pow. Drohobycz, woj. lwowskie, należącymi do Węglowej Spółki Akcyjnej „Godulla” z/s w Chebziu (dziś dzielnica Rudy Śląskiej). W tych stronach spółka ta posiadała lasy o pow. 36 tys. ha, 4 tartaki i 115 km leśnych kolejek wąskotorowych. W majątku leśnym „Godulli” S.A. działało koło Przysposobienia Wojskowego Leśników, w ramach którego we wrześniu 1939 r. w Majdanie prowadzony był przez leśnikow punkt obserwacyjny obrony przeciwlotniczej. Po ustaniu walk w kampanii wrześniowej, inż. S. Prochownik powrócił w rodzinne strony. Na początku okupacji niemieckiej w 1940 r. otrzymał od władz niemieckich nakaz organizowania państwowego Nadleśnictwa Rymanów, utworzonego z lasów kilku dotychczasowych właścicieli prywatnych (ok. 10 tys. ha). W nadleśnictwie tym pełnił funkcję nadleśniczego do 1942 r. Następnie przeszedł do pracy w niemieckim Urzędzie Nadzoru Leśnego w Sanoku na stanowisko referenta ds. przemysłu drzewnego. Jako współpracownik AK, był wtajemniczony w działalność ruchu oporu. Po przejściu frontu wojny i przesunięciu się walk na łuk Karpat, inż. Stanisław Prochownik będąc delegatem utworzonej 29 sierpnia 1944 r. rzeszowskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, mianowany został inspektorem obwodowym Inspekcji Sanockiej obejmującej powiaty brzozowski, leski i sanocki, i od września 1944 r. rozpoczął organizowanie administracji leśnej na terenach wyzwolonych. Po kilku latach kierowania Inspekcją Sanocką przeszedł do pracy w Krakowie. Był autorem kilku wydanych publikacji i opracowań z dziedziny leśnictwa. Został członkiem komitetu redakcyjnego wydanej przez PTL w 1967 r. książki p.t. „Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej”, w której są fragmenty jego wspomnień z pracy zawodowej i działalności konspiracyjnej w okresie okupacji.

Procyk Michał - gajowy w Leśnictwie Opaka, Nadleśnictwo Podbuż, woj.. lwowskie. Żołnierz AK.

Slama Jerzy - (1881-1952) z Jasionki Masiowej (wcześniej kontrolera lasów w Majdanie w lasach firmy "Godulla"), który został wywieziony przez Sowietów w rejon Omska nad Irtyszem 10 lutego 1940 r. z żoną Emmą oraz trójką dzieci: Heleną (ur. 1921), Ireną (ur. 1927) i Zdzisławem (ur. 1929). Rodzina wróciła do Polski w czerwcu 1946 r. i osiedliła się w Nowej Rudzie. Najstarszy syn Jerzego, Jan (ur. 1920), w momencie deportacji rodziny przebywał w niewoli sowieckiej (zmobilizowany we wrześniu 1939 r.), po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej udało mu się uciec i przedostać do Majdanu. 28 września 1943 r. wraz z żoną Janiną ( z d. Ważną) wraz z innymi 12 osobami z Nadleśnictwa Majdan został bestialsko zamordowany w leśniczówce w Zubrzycy.

Sołtysik Alfred - leśniczy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". W 1940 r. wywieziony przez Sowietów wraz z żoną i trojgiem dzieci na Syberię, gdzie 13 VI 1940 r. zmarł z głodu i wycieńczenia. Synowie wstąpili do I DP LWP. Żona wróciła w 1946 r.

Szczepański Marian - ur. 1920 r., leśniczy koło Drohobycza. Żołnierz AK. Uwięziony przez Sowietów w 1944 r. dostał wyrok 10 lat łagru. Wywieziony w okolice Norylska i Krasnojarska. Zamęczony w Norylsku w 1955 r.

Szczepański - leśniczy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na Sybir wraz z żoną i dwojgiem dzieci. Do Polski wrócili w 1946 r.

Szwab - ur. 1899 r., gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". W 1940 r. wywieziony przez Sowietów wraz z żoną na Sybir. Do Polski wrócił w 1946 r.

Tatarski Bolesław - Leśniczy w Bieszczadach, pow. Turka. Skazany przez sąd ZSRR na 8 lat łagru. Po amnestii, wywieziony na Sybir. Wstąpił do I DP LWP. Dalszych informacji o nim brak.

Tokarczyk Mikołaj - leśniczy w lasach okolic Rychcic. W 1940 r. wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR wraz z rodziną. Przeżył i wraz z żoną i dziećmi osiedlił się w Lubiszynie (okolice Gorzowa Wlkp.).

Załaszczuk - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla" S.A. W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Sybir wraz z żoną i dziećmi. Do Polski wrócił w 1946 r.

Zawadzki Władysław - gajowy w Leśnictwie Opaka, Nadleśnictwo Podbuż w woj. lwowskim. Żołnierz AK.

Zawielak - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Sybir wraz z żoną i dwojgiem dzieci. Wstąpił do I DP LWP. Dalszych informacji o nim brak.

Ziemba - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Sybir z żoną i córką. Do kraju wrócili w 1946 r.


Aktualizacja: 06.08.2013 r.

Poleć ten artykuł
Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook - Lubię To:


Komentarze

1 #1 lechu
dnia 26.06.2013 22:46:38
W przypadku Lechkiego Stefana należy sprostować imię. Powinno być Szczepan. Warto również wspomnieć, że Szczepan Lechki, prócz polskim żołnierzom, pomagał także rodzinie żydowskiej z Podbuża. Dzięki niemu ocaleli i szczęśliwie doczekali końca wojny.
46 #2 tacjanna
dnia 27.06.2013 21:45:32
Sprostowania wymaga również nazwisko Ślam. Powinno być Slama. Chodzi o nadleśniczego Jerzego Slamę (1881-1952) z Jasionki Masiowej (wcześniej kontrolera lasów w Majdanie), który został wywieziony w rejon Omska nad Irtyszem 10 lutego 1940 r. z żoną Emmą oraz trójką dzieci: Heleną (ur. 1921), Ireną (ur. 1927) i Zdzisławem (ur. 1929). Rodzina wróciła do Polski w czerwcu 1946 r. i osiedliła się w Nowej Rudzie. Najstarszy syn Jerzego, Jan (ur. 1920), w momencie deportacji rodziny przebywał w niewoli sowieckiej (zmobilizowany we wrześniu 1939 r.), po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej udało mu się uciec i przedostać do Majdanu. 28 września 1943 r. wraz z żoną Janiną ( z d. Ważną) wraz z innymi 12 osobami z Nadleśnictwa Majdan został bestialsko zamordowany w leśniczówce w Zubrzycy.
206 #3 smoczyszlak
dnia 11.07.2013 10:37:58
"Prochowniak Stanisław - inż. leśnik. Kierownik lasów należących do Węglowej Spółki Akcyjnej "Godulla" w pow. Drohobycz, woj. Lwowskie. W czasie wojny pracował w Inspekcji Leśnej w Sanoku. Członek AK."
Witam. Myślę, że nastąpiła tu mała literówka - chodzi najprawdopodobniej o inżyniera Stanisława Prochownika.
"
1 #4 lechu
dnia 15.07.2013 22:15:04
Dzisiaj zaktualizowałem dane dotyczące następujących leśników: Szczepan Lechki, Stanisław Prochownik i Jerzy Slama. Bardzo dziękuję za pomoc!
129 #5 sergij
dnia 16.07.2013 20:33:00
w opace lesniczym tez byw p.DURNOTA
207 #6 Gienia
dnia 26.07.2013 22:07:32
W Załokciu leśniczym był Ignacy Lechki
1 #7 lechu
dnia 04.08.2013 16:17:39
Wykaz został uzupełniony o Wasyla Durnotę i Ignacego Lechkiego. Proszę o kolejne nazwiska.
5 #8 kresen
dnia 06.08.2013 12:06:53
Dudziak Wawrzyniec zamieszkały Rychcice przysiółek Chatki Lasowe lesniczy hr.Juliusza Roberta Bielskiego h.Jelita wywieziony 10.02.1940 do Rosji z żoną Teodorą i dziemi ; Julą , Anielą , Janiną iJanem zamieszkal po powrocie we wsi Nowiny Wielkie k.Witnicy na Ziemi Lubuskiej
Corka Jana Dudziak wyszla zamąż za Bronisława Mycan i mieszkają we wsi Drzonów pow.Zielona Góra
1 #9 lechu
dnia 06.08.2013 19:30:23
Zmieniłem nazwisko Dydziak na Dudziak i zaktualizowałem opis na podstawie powyższego komentarza.
Dodałem również do wykazu braci Frankiewiczów.
239 #10 Boronski
dnia 03.11.2013 13:38:01
Dzień dobry , Czy ma Szanowny Kolega może gdzieś na podorędziu imię Gajowego Borońskiego ? Byłbym bardzo wdzięczny albowiem podejrzewam , że mógł to być mój dziadek po mieczu .

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.16
789,181 unikalne wizyty