Nawigacja

Ostatnie artykuły

Najczęściej oglądane fotki

Nowe komentarze

Newsy
od: Joycebrina
dnia 06.11.2018
8 1 . 7 17 ...

Newsy
od: PeggyZex
dnia 25.10.2018
, , ,...

Newsy
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
anurex opinie po nie...

Newsy
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
[url=http://wybielaj...

Newsy
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
preparaty hemoroidy ...

Artyuły
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
zauwazylam u siebie ...

Artyuły
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
bardzo zla decyzja p...

Artyuły
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
[url=http://oczyszcz...

Artyuły
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
[url=http://wybiel-u...

Artyuły
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
[url=http://lecz-cel...

Strona
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
jakie paski wybielaj...

Strona
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
co to sa haluksy pod...

Strona
od: fubaaro
dnia 01.10.2018
[url=http://na-depre...

Strona
od: fubaaro
dnia 01.10.2018
[url=http://wybielan...

Galerie
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
[url=http://organizm...

Galerie
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
[url=http://odchudza...

Galerie
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
[url=http://na-serce...

Galerie
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
domowe sposoby na ha...

Galerie
od: fubaaro
dnia 02.10.2018
moja przygoda z past...

Leśnicy krainy podbuskiej


Poniżej zamieszczam zestawienie leśników pracujących dawniej w lasach krainy podbuskiej i okolicy. Listę sporządził Pan Edward Orłowski z Nadleśnictwa Komańcza, opierając się na informacjach zdobytych w okresie poszukiwań dotyczących losów leśników na Kresach. Może ktoś z internautów zna i będzie mógł dopisać więcej informacji na temat tych leśników. Byłoby to z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych Kresami. W wykazie mogą być błędnie zapisane nazwy czy nazwiska.

Biłas Paweł - ur. 1906 r., leśniczy w lasach okolicy Stebnik, pow. Drohobycz. Wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR w 1940 r. i ślad po nim zaginął.

Boroński - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na Sybir z żoną i 3 dzieci. Do kraju wrócił w 1946 r.

Brudny - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na Sybir wraz z żoną i dziećmi, wstąpił do i Dyw. LWP.

Dudka Leon - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony z całą rodziną w 1940 r. na Sybir. Wstąpił do I Dyw. Piechoty LWP. Rodzina wróciła do kraju w 1946 r.

Durnota Wasyl - gajowy w Leśnictwie Opaka, Nadleśnictwo Podbuż, w lasach należących do spółki "Godulla S.A." Z pochodzenia Rusin. Na przełomie 1943/1944 roku, po obławie na jego dom i próbie ucieczki z jego strony, wyprowadzony został do lasu i zabity przez banderowców. Pomagał polskim żołnierzom przedostać się na Węgry do PSZ na Zachodzie.

Dudziak Wawrzyniec - ur. 1894 r., zamieszkały w przysiółku Chatki Lasowe k/Rychcic. Leśniczy hr. Juliusza Roberta Bielskiego h. Jelita. Wywieziony 10.02.1940 r. do ZSRR z żoną Teodorą i dziećmi: Julą, Anielą, Janiną i Janem. Po powrocie zamieszkał we wsi Nowiny Wielkie k. Witnicy na Ziemi Lubuskiej. Córka Jana Dudziak wyszła za mąż za Bronisława Mycan i mieszkają we wsi Drzonów pow. Zielona Góra.

Flak Dymitr - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. wraz z rodziną na Sybir. Do kraju wrócili 1946 r.

Frankiewicz Józef – gajowy w lasach Karpat wschodnich (pow. Drohobycz). W 1939 r. poprzez Węgry dostał się do Anglii i tam w szeregach Wojska Polskiego walczył na frontach zachodnich. Po wojnie pozostał na Zachodzie.

Frankiewicz Władysław – gajowy w lasach Karpat Wschodnich (pow. Drohobycz). W 1939 r. poprzez Węgry dostał się do Anglii i tam w szeregach Wojska Polskiego walczył na frontach zachodnich. Po wojnie wrócił do kraju.

Glajcher - leśniczy na Kresach Wschodnich w okolicy Turki. W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Syberię.

Herowicz - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Sybir z żoną i dziećmi. Do kraju wrócił w 1946 r.

Kamiński Teodor - ur. 1887 r. leśnik w Majdanie k/Drohobycza. Uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 r. Aresztowany przez Sowietów i wywieziony w 1939 r. w głąb ZSRR. Sądzony za przeprowadzanie Polaków i ułatwianie przerzutów przez granicę węgierską. Żołnierz II Korpusu gen. Andersa.

Kornaga Tomasz - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. wraz z żoną i 4 dziećmi na Syberię. Jeden syn zmarł tam z głodu i wycieńczenia. Wstąpił wraz z drugim synem di I DP LWP. Dalszych informacji brak.

Kozioł Bronisław - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na Sybir wraz z żoną i 2 dzieci. Wstąpił do I DP LWP. Dalszych informacji brak.

Kozioł Julian - leśniczy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony 10 II 1940 r. przez Sowietów wraz z żoną i 3 dziećmi na Sybir. Wstąpił wraz z synem do I Dyw. LWP. Poległ w 1944 r.

Kozioł Czesław - praktykant leśny w Leśnictwie Opaka, Nadleśnictwo Podbuż, woj. Lwowskie. Syn leśniczego wywiezionego w 1940 r. przez Sowietów na Syberię. Żołnierz AK.

Kozioł Zbigniew - praktykant leśny w Leśnictwie Opaka, Nadleśnictwo Podbuż, woj. Lwowskie. Syn leśniczego wywiezionego w 1940 r. przez Sowietów na Syberię. Żołnierz AK.

Kozioł Teofil - leśniczy na Kresach Wschodnich w okolicy Solec. Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. w głąb ZSRR. Dalszych wiadomości o nim brak.

Lechki Ignacy - gajowy w Załokciu, Nadleśnictwie Podbuż należącym do spółki "Godulla". Ukrywał w podległym mu lesie kilka rodzin Żydowskich, za co jego żona Anna Lechka (z d. Turek) została rozstrzelana przez Niemców w Drohobyczu. Był również zarządcą schroniska turystycznego w Załokciu. Po II wojnie światowej trafił na Dolny Śląsk, a następnie do Sanoka.

Lechki Szczepan - gajowy w Nadleśnictwie Podbuż w Karpatach Wschodnich. Przewodnik wielu uciekinierów na Węgry do PSZ na Zachodzie. Po wojnie leśnik w województwie wrocławskim.

Otocki - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na Syberię, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia w 1942 r.

Prochownik Stanisław - inż. leśnik, pochodził z Posady Sanockiej (dziś dzielnica Sanoka). Po ukończeniu studiów leśnych na Wydz. Rolno-Lasowym Politechniki Lwowskiej złożył w 1933 r. egzamin dyplomowy uzyskując tytuł inżyniera leśnika. Od 1938 r. do wybuchu wojny administrował lasami w Majdanie pow. Drohobycz, woj. lwowskie, należącymi do Węglowej Spółki Akcyjnej „Godulla” z/s w Chebziu (dziś dzielnica Rudy Śląskiej). W tych stronach spółka ta posiadała lasy o pow. 36 tys. ha, 4 tartaki i 115 km leśnych kolejek wąskotorowych. W majątku leśnym „Godulli” S.A. działało koło Przysposobienia Wojskowego Leśników, w ramach którego we wrześniu 1939 r. w Majdanie prowadzony był przez leśnikow punkt obserwacyjny obrony przeciwlotniczej. Po ustaniu walk w kampanii wrześniowej, inż. S. Prochownik powrócił w rodzinne strony. Na początku okupacji niemieckiej w 1940 r. otrzymał od władz niemieckich nakaz organizowania państwowego Nadleśnictwa Rymanów, utworzonego z lasów kilku dotychczasowych właścicieli prywatnych (ok. 10 tys. ha). W nadleśnictwie tym pełnił funkcję nadleśniczego do 1942 r. Następnie przeszedł do pracy w niemieckim Urzędzie Nadzoru Leśnego w Sanoku na stanowisko referenta ds. przemysłu drzewnego. Jako współpracownik AK, był wtajemniczony w działalność ruchu oporu. Po przejściu frontu wojny i przesunięciu się walk na łuk Karpat, inż. Stanisław Prochownik będąc delegatem utworzonej 29 sierpnia 1944 r. rzeszowskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, mianowany został inspektorem obwodowym Inspekcji Sanockiej obejmującej powiaty brzozowski, leski i sanocki, i od września 1944 r. rozpoczął organizowanie administracji leśnej na terenach wyzwolonych. Po kilku latach kierowania Inspekcją Sanocką przeszedł do pracy w Krakowie. Był autorem kilku wydanych publikacji i opracowań z dziedziny leśnictwa. Został członkiem komitetu redakcyjnego wydanej przez PTL w 1967 r. książki p.t. „Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej”, w której są fragmenty jego wspomnień z pracy zawodowej i działalności konspiracyjnej w okresie okupacji.

Procyk Michał - gajowy w Leśnictwie Opaka, Nadleśnictwo Podbuż, woj.. lwowskie. Żołnierz AK.

Slama Jerzy - (1881-1952) z Jasionki Masiowej (wcześniej kontrolera lasów w Majdanie w lasach firmy "Godulla"), który został wywieziony przez Sowietów w rejon Omska nad Irtyszem 10 lutego 1940 r. z żoną Emmą oraz trójką dzieci: Heleną (ur. 1921), Ireną (ur. 1927) i Zdzisławem (ur. 1929). Rodzina wróciła do Polski w czerwcu 1946 r. i osiedliła się w Nowej Rudzie. Najstarszy syn Jerzego, Jan (ur. 1920), w momencie deportacji rodziny przebywał w niewoli sowieckiej (zmobilizowany we wrześniu 1939 r.), po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej udało mu się uciec i przedostać do Majdanu. 28 września 1943 r. wraz z żoną Janiną ( z d. Ważną) wraz z innymi 12 osobami z Nadleśnictwa Majdan został bestialsko zamordowany w leśniczówce w Zubrzycy.

Sołtysik Alfred - leśniczy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". W 1940 r. wywieziony przez Sowietów wraz z żoną i trojgiem dzieci na Syberię, gdzie 13 VI 1940 r. zmarł z głodu i wycieńczenia. Synowie wstąpili do I DP LWP. Żona wróciła w 1946 r.

Szczepański Marian - ur. 1920 r., leśniczy koło Drohobycza. Żołnierz AK. Uwięziony przez Sowietów w 1944 r. dostał wyrok 10 lat łagru. Wywieziony w okolice Norylska i Krasnojarska. Zamęczony w Norylsku w 1955 r.

Szczepański - leśniczy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na Sybir wraz z żoną i dwojgiem dzieci. Do Polski wrócili w 1946 r.

Szwab - ur. 1899 r., gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". W 1940 r. wywieziony przez Sowietów wraz z żoną na Sybir. Do Polski wrócił w 1946 r.

Tatarski Bolesław - Leśniczy w Bieszczadach, pow. Turka. Skazany przez sąd ZSRR na 8 lat łagru. Po amnestii, wywieziony na Sybir. Wstąpił do I DP LWP. Dalszych informacji o nim brak.

Tokarczyk Mikołaj - leśniczy w lasach okolic Rychcic. W 1940 r. wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR wraz z rodziną. Przeżył i wraz z żoną i dziećmi osiedlił się w Lubiszynie (okolice Gorzowa Wlkp.).

Załaszczuk - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla" S.A. W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Sybir wraz z żoną i dziećmi. Do Polski wrócił w 1946 r.

Zawadzki Władysław - gajowy w Leśnictwie Opaka, Nadleśnictwo Podbuż w woj. lwowskim. Żołnierz AK.

Zawielak - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Sybir wraz z żoną i dwojgiem dzieci. Wstąpił do I DP LWP. Dalszych informacji o nim brak.

Ziemba - gajowy w Bieszczadach pow. Turka n/Stryjem w lasach firmy "Godulla". W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Sybir z żoną i córką. Do kraju wrócili w 1946 r.


Aktualizacja: 06.08.2013 r.

Poleć ten artykuł
Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook - Lubię To:


Komentarze

1 #11 lechu
dnia 06.11.2013 15:00:17
Witam, niestety imienia nie znam.
239 #12 Boronski
dnia 06.11.2013 16:25:08
Dziękuję za sprawdzenie , pozdrawiam, Leszek Boroński
46 #13 tacjanna
dnia 30.12.2014 14:56:58
W nrze 11 "Lasu Polskiego" z 1994 r. znajduje się zapis:"Boroński Jan, gajowy, zam. w Starej Soli k. Sambora, deportowany z żoną i 3 dzieci, wrócili do Polski w 1946 r. ".
Miejsce zesłania: posiołek Wierch Bergamak, rej. Muromcewo, obł. omska
460 #14 fubaaro
dnia 01.10.2018 17:53:44
wylecz-zylaki.pl Wylecz żylaki Skuteczne sposoby na leczenie żylaków
460 #15 fubaaro
dnia 02.10.2018 01:37:30
http://sluchowy.pl Aparat słuchowy – Wszystko co powinieneś wiedzieć o aparatach słuchowych

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.04
683,744 unikalne wizyty